ตู้เซฟ ตู้นิรภัยกันไฟ แบบมีลิ้นชักใส่สเอกสาร

Last updated: Aug 6, 2020  |  156 Views  |  บทความ

ตู้เซฟ ตู้นิรภัยกันไฟ แบบมีลิ้นชักใส่สเอกสาร

ตัวตู้มีลักษณะพิเศษ ที่มีลิ้นชัก ด้านบนใส่ของแล้วตกลงข้างล่าง