เฟอร์นิเจอร์เหล็ก ยี่ห้อเวลโก้

Desk

฿ 4,130 ฿ 4,130
฿ 4,000 ฿ 4,000 -3%

(More style avaliable)

Desk

฿ 4,320 ฿ 4,320

(More style avaliable)

Best Seller

Cabinet doors

฿ 3,580 ฿ 3,580

(More style avaliable)

Filing Cabinet

฿ 2,420 ฿ 2,420

(More style avaliable)

Filing cabinet

฿ 3,350 ฿ 3,350

(More style avaliable)

Filing cabinet

฿ 4,270 ฿ 4,270

(More style avaliable)

฿ 5,330 ฿ 5,330

(More style avaliable)

Cabinet 2 Doors

฿ 4,610 ฿ 4,610

(More style avaliable)

Locker 3 Doors

฿ 5,280 ฿ 5,280

(More style avaliable)

Solid Container Doors

฿ 2,820 ฿ 2,820

(More style avaliable)

Solid Container Doors

฿ 4,100 ฿ 4,100

(More style avaliable)

Solid Container Doors

฿ 3,440 ฿ 3,440

(More style avaliable)

Cabinet

฿ 3,790 ฿ 3,790

(More style avaliable)

Multi Drawer Cabinet

฿ 2,740 ฿ 2,740

(More style avaliable)

Multi Drawer Cabinet

฿ 3,860 ฿ 3,860

(More style avaliable)

Sliding Glass Cabinet

฿ 2,830 ฿ 2,830

(More style avaliable)

Sliding Glass Cabinet

฿ 4,240 ฿ 4,240

(More style avaliable)

฿ 3,550 ฿ 3,550

(More style avaliable)

Locker 18 Doors

฿ 7,460 ฿ 7,460

(More style avaliable)

Locker 12 Doors

฿ 6,920 ฿ 6,920

(More style avaliable)

Locker 9 Doors

฿ 6,460 ฿ 6,460
฿ 6,400 ฿ 6,400 -1%

(More style avaliable)

Locker 9 Doors

฿ 5,870 ฿ 5,870
฿ 5,200 ฿ 5,200 -11%

(More style avaliable)

Desk

฿ 6,080 ฿ 6,080

(More style avaliable)

Desk

฿ 6,600 ฿ 6,600

(More style avaliable)

Wardrobe

฿ 5,620 ฿ 5,620

(More style avaliable)

New
Best Seller

Shoes cabinet

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,200 ฿ 3,200 -9%

(More style avaliable)

฿ 4,760 ฿ 4,760
฿ 5,050 ฿ 5,050
฿ 4,800 ฿ 4,800 -5%

Locker

฿ 5,620 ฿ 5,620

Locker

฿ 6,400 ฿ 6,400

Locker

฿ 6,740 ฿ 6,740

Locker

฿ 7,230 ฿ 7,230

Locker

฿ 8,140 ฿ 8,140
฿ 2,590 ฿ 2,590
฿ 3,600 ฿ 3,600
Pre-Order
฿ 5,010 ฿ 5,010
฿ 2,980 ฿ 2,980
฿ 4,170 ฿ 4,170
฿ 8,210 ฿ 8,210
฿ 4,720 ฿ 4,720

Desk

฿ 5,060 ฿ 5,060
฿ 7,150 ฿ 7,150
฿ 7,720 ฿ 7,720
฿ 6,400 ฿ 6,400
฿ 3,440 ฿ 3,440
฿ 4,370 ฿ 4,370
฿ 8,700 ฿ 8,700
฿ 5,350 ฿ 5,350

Bookshelf

฿ 2,600 ฿ 2,600
฿ 4,600 ฿ 4,600
฿ 6,070 ฿ 6,070
฿ 3,850 ฿ 3,850
฿ 4,080 ฿ 4,080
฿ 4,600 ฿ 4,600

Sliding Glass Cabinet

฿ 2,900 ฿ 2,900

Sliding Glass Cabinet

฿ 3,720 ฿ 3,720

Sliding Glass Cabinet

฿ 4,410 ฿ 4,410

Sliding Glass Cabinet

฿ 5,760 ฿ 5,760

Solid container doors

฿ 2,860 ฿ 2,860

Solid container doors

฿ 3,490 ฿ 3,490

Solid container doors

฿ 4,380 ฿ 4,380
Best Seller

Solid container doors

฿ 5,370 ฿ 5,370

Base Cabinet

฿ 400 ฿ 400

Base Cabinet

฿ 450 ฿ 450

Base Cabinet

฿ 520 ฿ 520

Desk

฿ 4,130 ฿ 4,130
฿ 4,000 ฿ 4,000 -3%

(More style avaliable)

Desk

฿ 4,320 ฿ 4,320

(More style avaliable)

Desk

฿ 6,080 ฿ 6,080

(More style avaliable)

Desk

฿ 6,600 ฿ 6,600

(More style avaliable)