เฟอร์นิเจอร์เหล็ก ยี่ห้อเวลโก้

Desk

฿ 4,830 ฿ 4,830
฿ 4,700 ฿ 4,700 -3%

(Product variants available)

Desk

 
฿ 5,150 ฿ 5,150

(Product variants available)

Best Seller

Cabinet doors

 
฿ 4,100 ฿ 4,100

(Product variants available)

Filing Cabinet

฿ 2,550 ฿ 2,550

(Product variants available)

Filing cabinet

฿ 3,500 ฿ 3,500

(Product variants available)

Filing cabinet

฿ 4,500 ฿ 4,500

(Product variants available)

฿ 6,100 ฿ 6,100

(Product variants available)

Cabinet 2 Doors

฿ 5,250 ฿ 5,250

(Product variants available)

Locker 3 Doors

฿ 5,500 ฿ 5,500

(Product variants available)

Solid Container Doors

฿ 3,000 ฿ 3,000

(Product variants available)

Solid Container Doors

฿ 4,400 ฿ 4,400

(Product variants available)

Solid Container Doors

฿ 3,650 ฿ 3,650

(Product variants available)

Cabinet

฿ 3,790 ฿ 3,790

(Product variants available)

Multi Drawer Cabinet

฿ 3,050 ฿ 3,050

(Product variants available)

Multi Drawer Cabinet

฿ 4,250 ฿ 4,250

(Product variants available)

Sliding Glass Cabinet

฿ 3,100 ฿ 3,100

(Product variants available)

Sliding Glass Cabinet

฿ 4,550 ฿ 4,550

(Product variants available)

฿ 3,750 ฿ 3,750

(Product variants available)

Locker 18 Doors

 
฿ 8,500 ฿ 8,500

(Product variants available)

Locker 12 Doors

 
฿ 7,700 ฿ 7,700

(Product variants available)

Locker 9 Doors

฿ 7,260 ฿ 7,260
฿ 7,200 ฿ 7,200 -1%

(Product variants available)

Locker 9 Doors

฿ 7,220 ฿ 7,220
฿ 6,550 ฿ 6,550 -9%

(Product variants available)

Desk

 
฿ 6,900 ฿ 6,900

(Product variants available)

Desk

 
฿ 7,550 ฿ 7,550

(Product variants available)

Wardrobe

฿ 6,400 ฿ 6,400

(Product variants available)

New
Best Seller

Shoes cabinet

฿ 0 ฿ 0

(Product variants available)

 
฿ 5,400 ฿ 5,400

฿ 5,800 ฿ 5,800
฿ 5,500 ฿ 5,500 -5%

Locker

 
฿ 5,900 ฿ 5,900

Locker

฿ 7,150 ฿ 7,150

Locker

฿ 7,500 ฿ 7,500

Locker

฿ 8,500 ฿ 8,500

Locker

฿ 9,300 ฿ 9,300

฿ 2,700 ฿ 2,700

฿ 3,700 ฿ 3,700
Pre-Order
฿ 5,700 ฿ 5,700
฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 4,500 ฿ 4,500

฿ 9,400 ฿ 9,400
฿ 7,000 ฿ 7,000 -26%

 
฿ 5,400 ฿ 5,400

Desk

 
฿ 5,800 ฿ 5,800
฿ 8,200 ฿ 8,200
฿ 8,800 ฿ 8,800
฿ 7,100 ฿ 7,100
฿ 3,900 ฿ 3,900
฿ 5,000 ฿ 5,000
฿ 9,400 ฿ 9,400

฿ 5,150 ฿ 5,150

Bookshelf

฿ 3,000 ฿ 3,000

฿ 4,800 ฿ 4,800
฿ 6,900 ฿ 6,900
฿ 4,300 ฿ 4,300
฿ 4,550 ฿ 4,550

฿ 5,150 ฿ 5,150

Sliding Glass Cabinet

฿ 3,200 ฿ 3,200

Sliding Glass Cabinet

฿ 4,150 ฿ 4,150

Sliding Glass Cabinet

฿ 4,900 ฿ 4,900

Sliding Glass Cabinet

฿ 6,500 ฿ 6,500

Solid container doors

฿ 3,100 ฿ 3,100

Solid container doors

฿ 3,700 ฿ 3,700

Solid container doors

฿ 4,600 ฿ 4,600
Best Seller

Solid container doors

฿ 6,150 ฿ 6,150

Base Cabinet

฿ 450 ฿ 450

Base Cabinet

฿ 530 ฿ 530

Base Cabinet

฿ 630 ฿ 630

Desk

฿ 4,700 ฿ 4,700

(Product variants available)

Desk

฿ 5,150 ฿ 5,150

(Product variants available)

Desk

฿ 6,900 ฿ 6,900

(Product variants available)

Desk

฿ 7,550 ฿ 7,550

(Product variants available)

Product category