Century LTE60

คุณสมบัติสินค้า:

แผ่นต่อมุมโต๊ะ Outside Dimension: 600 X 600  (mm.) ( W x D  )

Share

คุณลักษณะพิเศษ

Outside Dimension: 600 X 600  (mm.) ( W x D  )
ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีนทั้งตัวป้องกันการหลุดล่อน ทนความชื้นและรอยขีดข่วน
ป้องกัน การซึมของน้ำ ความชื้น และการวางภาชนะร้อน