Century LP1200

คุณสมบัติสินค้า:

โต๊ะคอมพิวเตอร์มีทีวางกล่องกระดาษ Outside Dimension: 1200 X 600 X 750 (mm.) ( W x D x H )

Share

คุณลักษณะพิเศษ

Outside Dimension: 1200 X 600 X 750 (mm.) ( W x D x H )

หน้าโต๊ะ ไม้ปาติเก้นท์บอร์ด หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. มีช่อง สำหรับใส่กระดาษทำจากพลาสติกฉีด ขึ้นรูป
แผงขา ไม้ปาติเก้นท์บอร์ด หนา 19 มม.
ปิดผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. 
มีขาปรับสำหรับปรับความสูงได้
แผ่นกันโป๊ ไม้ปาติเก้นท์บอร์ด หนา 16 มม.
ปิดผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.
แผ่นคีย์บอร์ด ไม้ปาติเก้นท์บอร์ด หนา 19 มม.
ปิดผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม. มีรางลิ้นชักรับใต้
กล่องสำหรับใส่กระดาษ โครงสร้างไม้ปาติเก้นท์บอร์ด
หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.    

ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีนทั้งตัวป้องกันการหลุดล่อน ทนความชื้นและรอยขีดข่วนป้องกัน การซึมของน้ำ ความชื้น และการวางภาชนะร้อน

สินค้าเกี่ยวข้อง