โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุมกลม Outside Dimension: 1200 X 1200 X 750 (mm.) ( W x D x H )

฿ 4,460 ฿ 4,460

โต๊ะประชุม Outside Dimension: 1800 X 600 X 750 (mm.) ( W x D x H )

฿ 3,300 ฿ 3,300

โต๊ะประชุม Outside Dimension: 1500 X 600 X 750 (mm.) ( W x D x H )

฿ 3,100 ฿ 3,100

โต๊ะประชุมกลม Outside Dimension: 1500 X 1500 X 750 (mm.) ( W x D x H )

฿ 5,228 ฿ 5,228

โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม Outside Dimension: 1500 X 750 X 750 (mm.) ( W x D x H )

฿ 2,900 ฿ 2,900

แผ่นต่อมุมโต๊ะ Outside Dimension: 600 X 600  (mm.) ( W x D  )

฿ 850 ฿ 850

โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม Outside Dimension: 1200 X 600 X 750 (mm.) ( W x D x H )

฿ 2,500 ฿ 2,500