Century LD1500

คุณสมบัติสินค้า:

โต๊ะทำงานโล่ง Outside Dimension: 1500 X 800 X 750 (mm.) ( W x D x H )

Share

คุณลักษณะพิเศษ

Outside Dimension: 1500 X 800 X 750 (mm.) ( W x D x H )

หน้าโต๊ะ ไม้ปาติเก้นท์บอร์ด หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบ
ด้วย PVC หนา 1 มม. มีช่องสำหรับร้อยสายไฟทำจากพลาสติกฉีด
ขึ้นรูปขนาด 60 มม.
แผงขา ไม้ปาติเก้นท์บอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบ
ด้วย PVC หนา 1 มม. มีขาปรับสำหรับปรับความสูงได้
แผ่นกันโป๊ ไม้ปาติเก้นท์บอร์ด หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน
ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.
ตู้ลิ้นชัก โครงสร้างไม้ปาติเก้นท์บอร์ด หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน
ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม.
หน้าลิ้นชัก ไม้ปาติเก้นท์บอร์ด หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน
ปิดขอบด้วย PVC หนา 1 มม. มีกุญแจล๊อค มือจับพลาสติกฉีดขึ้นรูป
ชุดลิ้นชัก ไม้ปาติเก้นท์บอร์ด หนา 12 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน
ปิดขอบด้วย PVC หนา 0.5 มม. พื้นลิ้นชักไม้ MDF หนา 2.6 มม.
มีรางลูกล้อรับ ใต้

สินค้าเกี่ยวข้อง